Νέες θέσεις εργασίας για Ιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Posted on 17-07-2017 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ακτινολόγοι Επιμελητές

Άμεση πρόσληψη Δερματολόγων όλων των βαθμών

Αναζητούμε νέους οφθαλμιάτρους (SHO – SpR)

Θέσεις εργασίας για επαγγελματίες υγείας

 

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μαλαβάκης
International Recruitment Advisor

 RIG Locums Limited

We are a framework agency on the CCS and HTE Frameworks

 TEL          :               0800 690 6044

FAX         :               0800 690 6045   

EMAIL    :               yannis.malavakis@riglocums.com

WEB        :               www.riglocums.com

share: