15ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ

Posted on 28-02-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Scientific Programme2023 – Athens SERGS

Litea Solution s.r.o.

Scientific programme Thursday, June 8, 2023 08.50 -12.00 YEARS SESSION Chairs: N. Plevris(Greece), D. Balafouta…

share: