15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Posted on 04-01-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

ΝΕΔΡΙΟ

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) σας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2021, στo ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου θα φιλοξενηθεί και το 27h European Congress of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG).

Η Οργανωτική Επιτροπή, έχει ως κύριο στόχο, μέσω του συνεδρίου, στην ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της Μαιευτικής–Γυναικολογίας αλλά και όλων των υποειδικοτήτων αυτής. Το Συνέδριο απευθύνεται σε μαιευτήρες–γυναικολόγους, μαίες–μαιευτές, αναισθησιολόγους, παιδιάτρους, ενδοκρινολόγους, φοιτητές ιατρικής και γενικά σε όλους που ασχολούνται με την υγεία της γυναίκας.

Η ΕΜΓΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη επιστημονική εταιρεία στην ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας στην Ελλάδα και έχει ιδιαίτερα σημαντική εκπροσώπηση, σε Διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και οργανώσεις. Το συνέδριο αυτό, που διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια, αποτελεί πλέον ένα θεσμό στο χώρο της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και τονίζει τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συνέδρια θα αναρτώνται τακτικά στην επίσημη ιστοσελίδα: www.ebcog-hsog2021.org και στις ιστοσελίδες www.hsog.gr και www.globalevents.gr

Εκ μέρους του Πρόεδρου της ΕΜΓΕ
Καθηγητή Δ. Λουτράδη

share: