17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας – Αθήνα

Posted on 26-04-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η εγγραφή πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.e-myrtaly.gr/gr/pese-epilepsy2023

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, αναρτώνται σταδιακά στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://epilepsycongress.gr/

Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

share: