Ημερίδα “Προβληματισμοί & διλήμματα που αντιμετωπίζει ο Παθολόγος”

Posted on 02-04-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

slider provl pathol

svd provl pathol

Οργάνωση

Εταιρία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος

Σε συνεργασία με

Α’ και Β’ Παθολογικές Κλινικές, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 

www.internal-medicine.gr

share: