20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Posted on 25-11-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης σας προσκαλεί στο 20ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, που θα διεξαχθεί στις 9-11 Απριλίου 2020, στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα

Η Α΄ Ανακοίνωση καθώς και τα Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής Περιλήψεως Εργασίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.praxicon.gr/hypertasi2020 

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

share: