45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Posted on 24-12-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

---

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων πήρε Παράταση μέχρι:
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Εγγραφές

Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται:
  • 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
  • 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
  • Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές δωρεάν
Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:
100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
50,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές 

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
FAX: 210-7215082
Email:iea@mednet.gr , mednet@mednet.gr
www.mednet.gr

http://newsletter-mednet.gr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=48886&urlid=623&mailid=195

share: