45ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ DIVANI CARAVEL

Posted on 11-01-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

---
---

Υποβολή Εργασιών

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων:
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Εγγραφές

Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται:
  • 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
  • 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
  • Λοιποί επιστήμονες υγείας και φοιτητές δωρεάν
Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:
100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
50,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές 

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
FAX: 210-7215082
Email:iea@mednet.gr , mednet@mednet.gr
www.mednet.gr

share: