5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Posted on 13-04-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

Η Επαγγελματική Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνορουμανική Ένωση Χειρουργών “HEROES”, οργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδος, στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, στο Ξενοδοχείο «Pantelidis». 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο Συνέδριο μας που στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και στην εποικοδομητική συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων στον τομέα της χειρουργικής ειδικότητας. 

Χειρουργοί και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό με μεγάλη Κλινική εμπειρία, θα συνεισφέρουν από κοινού στην άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων του συνεδρίου, αλλά και στο συντονισμό των εποικοδομητικών συζητήσεων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ευελπιστούμε η θεματολογία να είναι ενδιαφέρουσα και σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην πόλη της Πτολεμαΐδας. 

Με εκτίμηση, 

Οι Πρόεδροι 

Κωνσταντίνος Σαπαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

Valeriu Surlin Professor of Surgery UMF Craiova Romania 

Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής Χειρουργικής Σχολής Επιστημών Υγείας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

Ισαάκ Κεσίσογλου Καθηγητής Χειρουργικής

share: