6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Posted on 25-08-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή
share: