7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Posted on 08-10-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

Θα πραγματοποιηθεί υβριδικά (φυσική παρουσία & ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση) από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.globalevents.gr

Afisa

share: