ΑΝΑΡΕΝ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ

Posted on 03-11-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ενημερώνουμε ότι για τους παρακάτω κωδικούς συνταγογράφησης που αφορούν την εταιρία ALLERTEC HELLAS Α.Ε. θα υπάρξει μακροχρόνια έλλειψη για τις εξής περιόδους αντίστοιχα:

2802660901028 (ANAPEN 150mcg/0,3ml BT x 2) ———— Από 01/11/2023  έως 31/12/2024 

2802660902025 (ANAPEN 300mcg/0,3ml BT x 2)————  Από 01/01/2024  έως 31/12/2024

Μέχρι την έναρξη των ελλέιψεων θα υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα από τη ALLERTEC HELLAS A.E.

Ο ΕΟΦ έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω.

share: