Αναζήτηση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Posted on 13-01-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Όμιλος εταιρειών  αναζητά συνεργασία με Ιατρούς:

 

ΑκτινολόγουςKαρδιολόγους, Βιοπαθολόγους και Άνευ Ειδικότητας

με έδρα την Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα.

 

Προσφέρονται:

 

  • Ανταγωνιστικές παροχές
  • Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν

βιογραφικό σημείωμα στο hr@bioiatriki.gr αναφέροντας την εξειδίκευση τους.»

 

 

Νικήτα Έλενα

Ιατρικό Τμήμα Δικτύου ΠΦΥ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  Όμιλος Εταιρειών Υγείας

Συνταγματάρχου Δαβάκη 1, 115 26 Αθήνα

Ε: enikita@bioiatriki.gr| www.bioiatriki.gr |

T: +30 210 6966 046 |F: 210 6966 255

 

share: