Αναζήτηση Ιατρού Χειρουργού

Posted on 19-07-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ζητείται Ιατρός Χειρουργός για το Αγγειοχειρουργικο τμήμα ως

μόνιμος συνεργάτης, σε κλινική μεγάλου ιδιωτικού κέντρου των Αθηνών.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο email : dianestoupi@gmail.com 

Τηλ επικοινωνιας 6972-124826 

share: