ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Posted on 10-01-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί κύμα από απάτες σε βάρος συναδέλφων σε όλη τη χώρα και δυστυχώς και σε μέλη του Συλλόγου μας.

Οι απατεώνες καλούν συνήθως τηλεφωνικά και ζητούν στοιχεία λογαριασμού ή κάρτας προφασιζόμενοι ότι είναι πελάτες για πληρωμή επίσκεψης ή ότι εκπροσωπούν κάποιο Ασφαλιστικό Ταμείο για κατάθεση οφειλών.

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να μην δίνετε τέτοιου είδους στοιχεία σε αγνώστους.

 

Από την Γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

share: