ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Posted on 13-04-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ IΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

 HELLENIC REPUBLIC 

 UNIVERSITY OF CRETE 

 SCHOOL OF MEDICINΕ

Ηράκλειο, 20/01/2021 

Αρ. Πρωτ.: 30 

 

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δικτύου Αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

H Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε μία προσπάθεια να εντοπίσει και να  κρατήσει επαφή με τους αποφοίτους της, έχει δημιουργήσει από το 2020 την  ηλεκτρονική βάση αποφοίτων της σχολής, στην οποία μπορούν να γραφτούν όσοι  έχουν πάρει πτυχίο από την ίδρυση της Σχολής μέχρι και σήμερα. 

Σκοπός της βάσης είναι η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ  των παλιών αποφοίτων της σχολής και η ανάπτυξη μιας γραμμής επικοινωνίας της  Ιατρικής Σχολής μαζί τους. 

Οι παλιοί απόφοιτοι της σχολής μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στον παρακάτω  σύνδεσμο ώστε να αποκτήσουν τον δικό τους λογαριασμό. Με αυτό τον τρόπο θα  μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τα νέα της σχολής και να έχουν πρόσβαση σε  πληροφορίες για τους άλλους αποφοίτους που είναι εγγεγραμμένοι στη βάση. 

https://dev.med.uoc.gr:8443/med/apofoitoi.jsp 

Ήδη, από τις πρώτες ημέρες δοκιμαστικής λειτουργίας της βάσης, είχαν γραφτεί  περισσότεροι από 220 απόφοιτοι, που εργάζονται αυτή τη στιγμή στον δημόσιο και  ιδιωτικό τομέα σε νοσοκομεία και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. 

Ελπίζουμε σύντομα η προσπάθεια αυτή να ενώσει τη μεγάλη οικογένεια της Ιατρικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και να αναδείξει την εξαιρετική πορεία που έχουν οι  απόφοιτοί μας. 

 

 Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής 

Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης

Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ 70013, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ.: 2810 39 4801/4846/4762, Fax: 2810 542115, E- mail: medsec@med.uoc.gr

share: