ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

0 Comments , in

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Έλληνες Ιατρούς Χειρουργικών ειδικοτήτων/ Αναισθησιολογίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddU4U9mCeirm1ixzw4_rMQtovyoVg-rkNmlxOWOjHyDPGAAQ/viewform...
Read More

Συμμετοχή σε έρευνα – Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

0 Comments , in

ΘΕΜΑ: «Έρευνα βασικών ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα» Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην...
Read More

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

0 Comments , in

Κάτωθι θα βρείτε το σύνδεσμο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διπλωματικής εργασίας με θέμα “Η εφαρμογή της πληροφορικής στην αντιμετώπιση, φροντίδα και βελτίωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, με έμφαση τα εγκεφαλικά επεισόδια”....
Read More