ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

0 Comments , in

Εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ επισυνάπτεται σύνδεσμος για ερωτηματολόγιο διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας σε βασικά θέματα περίθαλψης ηλικιωμένων ατόμων:  https://forms.gle/cJB6TZYmBqEaEm8JA...
Read More

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

0 Comments , in

Στο πλαίσιο εκπόνησης διατριβής, με το παρόν ερωτηματολόγιο επιχειρείται η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε θέματα που άπτονται ιατρικών ζητημάτων. Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο...
Read More

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

0 Comments , in

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Έλληνες Ιατρούς Χειρουργικών ειδικοτήτων/ Αναισθησιολογίας και Φοιτητές Ιατρικής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  Εξοικείωση Ελλήνων Ιατρών Χειρουργικών ειδικοτήτων/ Αναισθησιολογίας και Φοιτητών Ιατρικής με την Global Surgery (google.com)...
Read More

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

0 Comments , in

Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, διεξάγεται μια έρευνα με ερωτηματολόγιο, σχετικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων Επαγγελματιών Υγείας στη Βιοηθική και τη Δεοντολογία. Η έρευνα απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας (Ιατροί, Οδοντίατροι,...
Read More