Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας

Posted on 29-06-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Μετά από καταγγελίες στον ΙΣΠ

περί χορήγησης  Πιστοποιητικών Υγείας από Ιατρούς

σε εργαζόμενους καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος 

χωρίς την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασίων, 

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΑ  ΜΕΛΗ  ΜΑΣ

ώστε να είναι προσεκτικά τόσο στην τήρηση των ιατρικών πράξεων,

όσο και στις υπόλοιπες διαδικασίες (νόμιμη απόδειξη κλπ.).

Θεωρούμε ότι οι καταγγελίες αυτές οφείλονται κυρίως σε διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων,  παρ΄ όλα αυτά όμως θα πρέπει να επιδείξουμε τη δέουσα προσοχή,  ώστε να μην γίνουμε εμείς τα εξιλαστήρια θύματα.

Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση μας παράβαση σχετική με το ανωτέρω θέμα,  θα εφαρμοστούν με αυστηρότητα οι κείμενες διατάξεις της Ιατρικής Νομοθεσίας & Δεοντολογίας.

 

share: