ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΛΟΝΟΣΙΑ

Posted on 24-08-2016 , by: isp , in , 0 Comments

Πειραιάς, 23-8-2016

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΕΛΟΝΟΣΙΑ

Όταν οι αρμόδιοι φορείς κωφεύουν…

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά από τις 6-4-2016 είχε επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ελονοσία με το υπ΄ αρ.  993/6-4-2016 έγγραφό του  (προσέξτε τις κοινοποιήσεις στο επισυναπτόμενο έγγραφο).

Όταν επισημάναμε τότε τους κινδύνους,  υπήρχε ο χρόνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος.  Προφανώς οι αρμόδιοι δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση.

Τίθεται λοιπόν εύλογα το ερώτημα:

Χάσαμε για άλλη μια φορά το τρένο και ποιοί είναι υπεύθυνοι;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΝΟΣΙΑ

share: