ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ “…. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ”

Posted on 29-03-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Διαδικτυακή Ημερίδα  με θέμα  : «Αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων»

Σάββατο 29 Μαίου 2021

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ _ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ s

share: