Διαδικτυακή Πύλη “Η Ευρώπη σου”

Posted on 28-06-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ένωσης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη στη χώρα μας και βάσει κοινοτικής υποχρέωσης πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς.

Επίσημη ιστοσελίδα: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_el.htm

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Σοφία Παπαδάκη: 213-1313115

s.papadaki@ydmed.gov.gr

Μάγδα Βοϊδάκου: 213-1313108

m.voidakou@ydmed.gov.gr

share: