Διεύθυνση Μεταφορών

Posted on 28-05-2015 , by: isp , in , , 0 Comments

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Πειραιώς & Νήσων μας ενημέρωσε σχετικά με τα εκκαθαριστικά πληρωμής Ιατρών έτους 2014 ότι:

Οι συμβεβλημένοι Ιατροί που έλαβαν δύο εκκαθαριστικά σημειώματα (ένα από την Διεύθυνση Μεταφορών-Ερμουπόλεως & Πηλίου και ένα από την Διεύθυνση Οικονομικών-Λ. Συγγρού)

στην φορολογική τους δήλωση θα χρησιμοποιήσουν το εκκαθαριστικό της Διεύθυνσης Οικονομικών.

share: