Διεθνές Σεμινάριο “Νέες τεχνολογίες στην Υγεία…”

Posted on 08-10-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου “Νέες τεχνολογίες στην υγεία: ιατρικά, νομικά και ηθικά ζητήματα” στις 21-22 Νοεμβρίου 2019.

Συμμετέχουν ως ομιλητές διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και ερευνητές στο πεδίο των βιολογικών επιστημών, του δικαίου, των νέων τεχνολογιών και της βιοηθικής. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

  • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές της στο χώρο της υγείας
  • Ρομποτική ιατρική: ιατρικά, νομικά & ηθικά ζητήματα
  • Ηλεκτρονική υγεία και προστασία των χρηστών
  • Αναδυόμενες ιατρικές θεραπευτικές τεχνολογίες
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: πολύτιμο εργαλείο ή εμπόδιο στην παροχή υπηρεσιών υγείας;

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνει, εκτός από Εισηγήσεις και Συζήτηση, Ελεύθερες και Αναρτημένες (posters) ανακοινώσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο http://medlawlab.web.auth.gr/synesrioneestexnologiesstinygeia/.

Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ

Νομική Σχολή ΑΠΘ, Ταχ.Θυρ: 171 – T.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310 996496

AUTh Laboratory for the Study of Medical Law and Bioethics

AUTh School of Law, P.Ο. Box 171, P.C. 541 24, Thessaloniki – Tel.: 2310 996496

e-mail: medlawlab.auth@gmail.com

Website: http://medlawlab.web.auth.gr/

Facebook page: Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου & Βιοηθικής ΑΠΘ

Twitter account: @medlawlab_auth

share: