Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Πρόεδρος
Πλατανησιώτης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Σαρώφ Παύλος
Γεν. Γραμματέας
Καψοκόλης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας Α΄
Βίτσας Γεώργιος
Ταμίας
Μαραγκάκης Κων/νος
Αναπλ. Ταμίας
Κοντούλη Θεοχαρούλα
Μέλη
Αγρογιάννη Μαρία

Ανεμοδουρά Βαρβάρα

Καλαμάρη Μαρία

Κουράκου Ευγενία

Νικητιάδης Εμμανουήλ

Πισιμίσης Ευάγγελος

Τσίγκανου Ευσταθία

Φαλάρα Αρετή

Χειράκης Εμμανουήλ