Διημερίδα “Επίκαιρα θέμα Εβρυομητρικής Ιατρικής”

Posted on 21-03-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

A close up of a logo Description automatically generated

Στοιχεία Ημερίδας: Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου «Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής»

 Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ

 Ώρα Έναρξης: 09:00

 Ημερομηνία Διεξαγωγής:  5 και 6 Οκτωβρίου 2019

 Διοργάνωση: Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου, ΜΗΤΕΡΑ

 

Επίσημη ιστοσελίδαwww.mitera.gr 

share: