Δικαιολογητικά εγγραφής

Posted on 29-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Δείτε στην επισύναψη τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.

Οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του ΙΣΠ είναι  8 – 2  Δευτέρα – Παρασκευή

Attachments

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1

share: