ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

In Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Δικαιολογητικά - Έντυπα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ...

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023

In Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτεται έγγραφο με αναλυτικές πληροφορίες πληρωμής εισφορών έτους 2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είτε ως Τακτικό  είτε ως Ειδικό μέλος του ΙΣΠ, καθώς και οι αιτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν   1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

...

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας λειτουργίας ΑΠΛΟΥ ιατρείου & ΑΠΛΩΝ εταιρειών (κλινικές ειδικότητες)

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΑΠΛΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων & Εργαστηρίων Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης  Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΦΥΣ. ΙΑΤΡ.-ΑΠΟΚ.   Π.Δ 84-2001...

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτεται το έντυπο της  Αναγγελίας έναρξης ιδιωτικού ιατρείου-Υπεύθυνης δήλωσης   Attachments ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ...

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Εταιρειών – Πολυϊατρείων

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Δείτε στο επισυναπτόμενο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας Πολυϊατρείου Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ...