ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023

In Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτεται έγγραφο με αναλυτικές πληροφορίες πληρωμής εισφορών έτους 2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2023...

Πιστοποιητικά Θανάτου – Οδηγίες συμπλήρωσης

Πιστοποιητικά Θανάτου – Οδηγίες συμπλήρωσης

In Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Δικαιολογητικά - Έντυπα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Οδηγίες...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είτε ως Τακτικό  είτε ως Ειδικό μέλος του ΙΣΠ     1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ   2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

...

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας λειτουργίας ΑΠΛΟΥ ιατρείου

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΑΠΛΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων & Εργαστηρίων Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης  Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΦΥΣ. ΙΑΤΡ.-ΑΠΟΚ.   Π.Δ 84-2001...

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτεται το έντυπο της  Αναγγελίας έναρξης ιδιωτικού ιατρείου-Υπεύθυνης δήλωσης   Attachments ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ...

Πιστοποιητικό θανάτου

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Επισυνάπτουμε το νέο έντυπο για τα πιστοποιητικά θανάτου. Attachments ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΘΑΝΑΤΟΥ...

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας Εταιρειών- Πολυϊατρείων

In Δικαιολογητικά - Έντυπα

Δείτε στο επισυναπτόμενο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας Πολυϊατρείου Αρμόδια υπάλληλος Κα Βλάχου   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ...