Ευχαριστήρια επιστολή

Posted on 28-08-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Οι Ιατροί τιμούν τον Όρκο του Ιπποκράτη και για λόγο αυτό τέτοιου είδους επιστολές πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Συγχαρητήρια και απο εμάς στους άξιους συναδέλφους του Νοσοκομείου Μεταξά !

Ευχαριστήρια επιστολή

share: