Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Οδηγίες για διαχείριση Ασθενούς με COVID-19

Posted on 11-12-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Σας ενημερώνουμε ότι, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση ασθενούς ύποπτου

 ή επιβεβαιωμένου με COVID-19  σε χώρο  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κέντρα Υγείας.

 

 

Οδηγίες ΕΠΕ_ΔιαχείρισηΑσθενούς ΠΦΥ_ΚΥ_COVID-19

share: