ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID-19

Posted on 10-06-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Webinar «Ενδιαφέρουσες Κλινικές Περιπτώσεις στην εποχή Covid-19»

Τρόπος Διεξαγωγής: Virtual

Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2021

Ιστοσελίδα: https://www.projectorweb.gr/Conco/gr/icu2021

E – mailasoubasakou@concopco.com

 Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

share: