ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2020

Posted on 05-11-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Το Ιατρικό Συνέδριο ΕΝΔΟΡΑΜΑ είναι μια πρωτότυπη ετήσια ιατρική διημερίδα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ετήσια βάση.  Στα πλαίσια αυτού παρουσιάζονται κλινικά περιστατικά και ιατρικά δεδομένα, γίνεται ανασκόπηση των πλέον ενδιαφερόντων άρθρων που δημοσιεύτηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία τη χρονιά που πέρασε σε όλα τα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας. Επίσης παρουσιάζονται και συζητούνται τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα, ιδέες, εξελίξεις και εφαρμογές στον τομέα της ενδοκρινολογίας καθώς παρουσιάζονται όλα τα αντίστοιχα νέα φάρμακα που κυκλοφόρησαν την ίδια περίοδο.

Οι τομείς που παρουσιάζονται στο ΕΝΔΟΡΑΜΑ είναι οι εξής:

  • Λιπίδια
  • Γυναικεία Αναπαραγωγή
  • Ανδρική Αναπαραγωγή
  • Παιδιατρική Ενδοκρινολογία
  • Υπόφυση
  • Σαχαρήσης Διαβήτης
  • Διατροφή
  • Επινεφρίδια
  • Μεταβολισμός Οστών
  • Θυροειδής

Σε συνέχεια των προηγούμενων 12 συνεδρίων και ακολουθώντας τις εξελίξεις το ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’20, το οποίο θα διεξαχθεί 29 & 30 Ιανουαρίου 2021 προσθέτει μια ακόμα ενότητα με τίτλο “Η ενδοκρινολογία στην εποχή του Covid-19“. Επίσης, όλο το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Υβριδικά, με διαζώσης συμμετοχές  αλλά και απομακρυσμένες μέσω του επίσημου site του συνεδρίου (www.endorama.gr).

Οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν αφορούν μόνο την συμμετοχή των συνέδρων αλλά και των χορηγών καθώς στο site το συνεδρίου θα λειτουργεί virtual έκθεση χορηγών με πολλές νέες ψηφιακές παροχές.

Οργανωτική Επιτροπή

Α.Γ. Βαγενας
Ν.Α. Γεωργόπουλος
Κ.Β. Μάρκου

Οργάνωση

Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Αιγίδα

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία- Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

share: