Έγγραφο ΕΟΠΠΥ

Posted on 28-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΕΟΠΥΥ για ενημέρωση, σχετικά με

Συνταγογράφηση φαρμάκων για επιπλοκές Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

από τους θεράποντες Ιατρούς των Μονάδων

Attachments

Θαλαζαιμία και Γρεπανοκ. Νόσος

share: