Ενοικιάζεται Ιατρείο

Posted on 19-02-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ενοικιάζεται Ιατρείο στο κέντρο του Πειραιά λειτουργεί πολλά χρόνια ως ορθοπεδικό Ιατρείο.

τηλ επικοινωνίας: 6932254161

share: