Ενημέρωση από ΠΙΣ

Posted on 17-09-2015 , by: isp , in , 0 Comments

– Υπουργείο Υγείας: Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας

– Υπουργείο Υγείας: Κυκλοφορία ιδιωτικών ασθενοφόρων

– ΕΟΦ:  Περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων

PIS

share: