ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

Posted on 08-02-2017 , by: isp , in , 0 Comments

Πειραιάς, 8-2-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενστερνιζόμαστε την ανακοίνωση-πρόταση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής, προτείνουμε στα μέλη μας τη σύνταξη της παρακάτω δήλωσης επιφύλαξης την οποία και σας επισυνάπτουμε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                     ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

share: