Ενημέρωση για τρόπο καταχώρησης της Συνδρομής του Συλλόγου

Posted on 29-09-2016 , by: isp , in , 0 Comments

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΥΦ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ (ΟΥΤΕ ΣΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΟΥΤΕ ΣΑΝ ΛΟΙΠΗ ΔΑΠΑΝΗ), ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛ 1022/7.1.2014
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΦ 
Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, µε βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, για ορισμένες συναλλαγές, που αφορούν είτε  λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως:
4. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια,  συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης.


share: