ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ αλλαγές

Posted on 04-10-2018 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Επισυνάπτεται ΦΕΚ με Υπουργική Απόφαση για :

ΣΥΣΤΑΣΗ,  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΦΕΚ 4138-Β-2018

share: