ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Posted on 18-05-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πειραιάς,  16-5-2022

Α.Π.   1037

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε το αρθ. 27 του Ν. 4670/2020,  για ενημέρωσή σας

Αφορά μόνο τους ιατρούς που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13 Μαΐου 2016 και συνεχίζουν να εργάζονται

Οι εν λόγω ιατροί πρέπει να επικοινωνήσουν με το Ασφαλιστικό Ταμείο που τους χορηγεί την σύνταξη το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.   Απαιτείται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης για περικοπή της σύνταξης κατά 30%,  καθώς και έγγραφο,  από όπου να προκύπτει η τωρινή τους απασχόληση  (πχ. βεβαίωση μισθωτής εργασίας από ΕΡΓΑΝΗ  ή  εκτύπωση από aade.gr προσωποποιημένης πληροφόρησης σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία)

Παραθέτουμε mail Ασφαλιστικών Ταμείων για διευκόλυνση των συναδέλφων:

* Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στον λογιστή σας

 

                      ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                        ΒΙΤΣΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 4670-2020

share: