ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Posted on 12-10-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ενημερώνει τους ελευθεροεπαγγελματίες – μέλη του ότι τα ιδιωτικά ιατρεία  και οι ιατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,  που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Αττικής και επλήγησαν από την πανδημία του COV-19.

Η χρηματοδότηση καλύπτει  το 50% των εξόδων του έτους 2019,  με ποσά επιχορήγησης από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ.

Η υποβολή θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( www.ependyseis.gr/mis ) με ημερομηνία έναρξης υποβολής 12/10/2020 και ώρα 13:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/11/2020 και   ώρα 15:00.

Οι γενικές προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά ένταξης και όλοι οι γενικοί όροι της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά στη Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής (για την πρόσκληση πατήστε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο  Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ,  Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39,   Αθήνα  10564 (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος),  τηλ.: 213 0166100 ή στο emailatticacovid@elanet.gr

share: