ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (καταγγελία σύμβασης για παρακλινικές εξετάσεις)

Posted on 15-05-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πειραιάς,  15-5-2019

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά καλεί τα μέλη του

και τους νόμιμους εκπροσώπους των ιατρικών εταιρειών

να τον εξουσιοδοτήσουν  να προβεί σε καταγγελία της σύμβασής τους

για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ 

και  την διαπραγμάτευση νέας Συλλογικής Σύμβασης   

-σε συνεργασία με το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών-

ώστε να καλυφθεί όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ιατροί

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η εταιρείες

share: