ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από πρώην ΤΣΕΥΠ

Posted on 03-07-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Όσοι ιατροί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το  πρώην ΤΣΕΥΠ,  προκειμένουν να πληρωθούν,  πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1500 ευρώ ανά τιμολόγιο.

Δ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης παροχών (ΤΣΕΥΠ)

Χρ. Λαδά 2  Αθήνα  105 61  τηλ. 3245409 (εσωτ. 0167)

share: