ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΡΕΥΝΑ ΒΜΑ Ασφαλής εργασία

Posted on 16-10-2019 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε έγγραφο της Comité Permanentdes Médecins Européens-C.P.M.E. (Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών- ευρωπαϊκής Ιατρικής Οργάνωσης), με έρευνα που διεξάγει ο British Medical Association – BMA (Εθνικός Ιατρικός Σύλλογος του Ηνωμένου Βασιλείου) για την υποστελέχωση Νοσοκομείων και Κλινικών. 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται,  μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο, προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο:

https://r1.dotmailer-surveys.com/00jvxef-08402qa9

Πληροφορίες: Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, τηλ. 210 72 58 660 -662 (εσωτ. 1 ⇨4) & 210 72 95 030 – 032 (εσωτ. 1 ⇨4), e-mails: pisinter@pis.gr & pisinter1@pis.gr

share: