ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 2017

Posted on 07-06-2017 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Σας διαβιβάζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε απο την εθνική επιτροπή εμβολιασμών προς ενημέρωση σας.

<<Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών>>

share: