ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Posted on 13-05-2020 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με πληροφορίες για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

share: