ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted on 22-01-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Αναζήτηση Ιατρού Εργασίας για τις εξής εταιρείες:

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

BERSON  ΑΦΟΙ Κ ΣΑΡΑΦΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

CALIN A.E.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MODULE FACILITY MANAGEMENT I.K.E.

ALTER EGO A.E

MELLON TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε

share: