ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Posted on 31-07-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Στοιχεία Ημερίδας

Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες

 Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

 Διοργάνωση: Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr

share: