Η ΕΥΔΑΠ ΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Posted on 07-01-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

 ‘’ Παροχή υπηρεσιών από Ειδικό Ιατρό Εργασίας και Νοσηλευτή  για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.’’

με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 28/01/2021 και ώρα 12:00

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες φορείς στον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να ενημερωθούν από:

– την ιστοσελίδα της Εταιρείας: ΕΥΔΑΠ HOME, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με όλα τα σχετικά αρχεία)

– την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με τους δικούς του κωδικούς ο κάθε φορέας)

– το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (για το τεύχος της Διακήρυξης)

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNoticesDetails/?id=8835eff3-f451-4f76-9c24-ac9400d56448

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A0%CE%9446%CE%A884%CE%A8-2%CE%A3%CE%A9

share: