ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Posted on 14-03-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΛΙΚΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ (ΕΙΧ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΟ 27-2-18 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

ΕτΚ Αρ. Φύλλου 4587 Τεύχος Β 27-12-2017. ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. Α 79574/5488/16.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΦΟΡΟΥΝ Μ Ο Ν Ο  ΣΤΟΥΣ  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ  ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

share: