Ιατρός ζητά συνεργασία

Posted on 08-01-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ιατρός Παθολόγος ζητά συνεργασία σε ιατρείο για 3 μήνες ανά έτος.

Είναι πρόθυμος να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος χρήσης του ιατρείου,  καθώς και συμφωνία για καλή χρήση του χώρου.

Επικοινωνία:  Τηλ.  215-5352503  από 3:00 έως 9:00   mail:  Giakoumis.md@gmail.com

share: