Ειδική άδεια κυκλοφορίας

Posted on 24-03-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Για την κυκλοφορία των Ιατρών,  βάσει των νέων μέτρων,  είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα και έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

Αν δεν έχετε την ιατρική σας ταυτότητα,  επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συλλόγου είτε τηλεφωνικά  (210-4178775 & 4170652  ώρες 8 – 2)  είτε μέσω mail  (iatrikospeiraia@gmail.com),  για να παραλάβετε πιστοποιητικό εγγραφής.

Καλή δύναμη!

share: